جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (452)

3-7-8 آسمان………………………………….. 333-7-3 فرشته………………………………….. 413-7-11 پرندگان………………………………….433-7-11 نگاره کله مرغی و مرغی……………………..443-7-12 کلاغ……………………………………..443-7-13 سیمرغ………………………………….. 453-7-14 سگ…………………………………….. 483-7-15 کبوتر………………………………….. 433-7-16 درختان…………………………………. 433-7-16-1 درخت و آیین ها…………………………………….. 433-7-16-2 درخت حیات ودرخت معرفت……………………. 513-7-16-3 درخت طوبی………………………………. 513-7-16-4 چنار مقدس………………………………..513-7-16-5 Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (451)

3-4-4 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی لوفتانزا ……………………………………………………………………………………… 443-4-5 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی کوآنتس …………………………………………………………………………………… 443-4-6 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی تایی(تایلند) ……………………………………………………………………………… 453-4-7 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آمریکا ………………………………………………………………………………………. 463-4-8 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی اِس آ Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (446)

3-7- متغیرها و واژه های کلیدی:34فصل چهارمتحلیل نشانه شناسی فیلم364-1- گزیده داستان زمانی برای مستی اسب ها:374-2- تحلیل نشانه شناختی فیلم زمانی برای مستی اسب ها :374-2- گزیده فیلم لاکپشت ها هم پرواز می کنند:434-3- Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (445)

3. نمادین: توصیفی و مفهومی56تحلیل آثار نیما یوشیج در پرتو زبان نمایشی591. منظومه‌ی افسانه592. کار شب پا783. خانه سریویلی85پیوست یک: گزیده هایی از نظرات نیما درباره ی ادبیات1101. ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان1102. نامه به Read more…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (441)

2 – 4 – 14 – آیرونی تقدیر (سرنوشت) …………………………………….. 472 – 4 – 15 – آیرونی حادثه ……………………………………………………….. 482 – 4 – 16 – آیرونی کلی (عام، فلسفی) …………………………………… 482 – 4 – 17 Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (440)

1-4 ارزیابی تغییرات شیمیایی، فیزیکی و خواص ایجاد شده ناشی از پرتودهی لیزر231-4-1 واکنش پرتو لیزر و ماده231-4-2 تغییرات عوامل شیمیایی ناشی از پرتودهی سطوح توسط لیزر261-4-3 تغییرات فیزیکی و مرفولوژیکی ناشی از پرتودهی سطوح Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (438)

3-3- انیمیشن محدود3-4- انیمیشن تجربی 3-5- انیمیشن اروپای شرقی3-5-1- وضعیت عمومی تولید انیمشن در اروپای شرقی- نیمهی اول قرن بیستم3-5-2- یان سوانکمایر3-5-3- هرمینا تیرلوا3-5-4- کارِل زِمان3-5-5- یِری ترنکا روکا3-5-6- الکساندر الکسیف3-5-7- لوت راینیگر3-5-8- ژبیگینو ریبژنسکی3-6- Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (435)

4-3 جمع بندی:77فصل پنجم: برنامه ریزی و طراحی معماری795-1 مقدمه :805-2 برنامه ریزی معماری805-2-1 فضاهای هنرستان:805-2-1-1 فضاهای آموزشی:805-2-1-2-فضاهای کمک آموزشی :825-2-1-3 فضاهای خدماتی :835-2-1-4 فضاهای اداری :845-2-2 جدول برنامه فیزیکی فضاهای هنرستان دخترانه هنرهای تجسمی Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (428)

2-4-5- اسپینینگ لوله از سطح داخل172-4-6- اسپینینگ نا‌متقارن182-4-7- خان‌کشی به روش اسپینینگ202-5- فلوفرمینگ212-5-1- زمینه های کاربرد فرآیند فلوفرمینگ222-5-2- دسته‌‌بندی فرآیند فلوفرمینگ242-5-3- فلوفرمینگ مستقیم242-5-4- فلوفرمینگ معکوس242-6- تفاوت های اسپینینگ و فلوفرمینگ252-7- اجزا اصلی ماشین فلوفرم262-7-1- بستر262-7-2- Read more…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (421)

فهرست مطالب عنوانصفحهفصل اول21-1مقدمه31-2روش‌های غیرفعال:41-2-1سطوح زبر41-2-2افزودنی‌ها به سیالات61-3هدایت ناشی از حرکت براونی71-4لایه سازی مایع در سطح مشترک آن با ذره جامد71-5انتقال حرارت توسط فونون‌ها81-6تأثیر خوشه‌ای شدن نانوذرات81-7میکروکانال‌ها91-8خنک کاری میکروکانال های دندانه دار131-8-1مکانیزم برش131-8-2جریان‌های ثانویه131-8-3پدیده جدایی131-9جمع Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (3725)

مقدمه : شكر و سپاس خدايي را كه به ما توانايي و نيرو داد و قدرت بخشيد تا او را بشناسيم و توفيق داد تا بتوانيم ارزش نعمتهاي بيكران او را پاس داريم و حمد Read more…